123Zoom+đang tải Bình luận
- Dùng ứng dụng để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Tôi có vợ và một đứa con vừa kết hôn.. Đi công tác với cấp dưới Ogura… Tôi rời Ogura để thu xếp khách sạn.. Khách sạn mà Ogura đặt là phòng chung… Các phòng khác đều kín chỗ … Làm thế nào tôi ở trong một căn phòng chung mà không có … Tôi không thể chịu được sự cám dỗ không ngừng từ Ogura … Mọi thứ đều là một cái bẫy có cấu trúc …!

 Liên kết nhanh:  
 Diễn viên: Yuna Ogura